Методичне об’єднання класних керівників 2021-2022 навчальний рік

/Files/images/Рибак У. М. класний керівник.JPG

Керівник МО:Рибак Уршуля Михайлівна

Класний керівник учнів 5 класу

Освіта

вища

Який ВНЗ закінчив?

Івано-Франківський педагогічний інститут ім.В.Стефаника

Загальний пед. стаж

42 років

Скільки років працює класним керівником

35 років

Який предмет викладає

Зарубіжна література

В яких класах викладає

5-9 класи

Курси підвищення кваліфікації

2020, 2021

Категорія за останньою атестацією

вища

Звання

Старший вчитель

Проблемне питання,

над яким працює класний керівник:

Виховання в учнів поваги до держави, її законів,до праці і людей праці

Атаманюк Романія Романівна

Класний керівник учнів 9 класу

Освіта

вища

Спеціальність за дипломом

Вчитель англійської та німецької мови

Який ВНЗ закінчив

Прикарпатський університет

Загальний пед. стаж

11 років

Скільки років працює класним керівником

3

Який предмет викладає

Англійську мову

В яких класах викладає

5-9 класи

Курси підвищення кваліфікації

2020,2021

Категорія за останньою атестацією

перша

Звання

-

Проблемне питання, над яким працює класний керівник:

Виховання національної свідомості, любові до землі, до рідної мови, до свого народу

Атаманюк Юрій Миколайович

Класний керівник учнів 6 класу

Освіта

вища

Спеціальність за дипломом

Вчитель фізичної культури

Який ВНЗ закінчив

Тернопільський педагогічний інститут

Загальний пед. стаж

31 років

Скільки років працює класним керівником

25 років

Який предмет викладає

Фізичну культуру

В яких класах викладає

1-9 класи

Курси підвищення кваліфікації

2020,2021

Категорія за останньою атестацією

вища

Звання

Вчитель методист
Заслужений вчитель України

Проблемне питання,над яким працює класний керівник:

Виховання здорового способу життя, відповідального ставлення до власного здоров’я

Григоришин Лариса Михайлівна

Класний керівник учнів 7 класу

Освіта

вища

Спеціальність за дипломом

українська мова і література

Загальний пед. стаж

років

Скільки років працює класним керівником

15 років

Який предмет викладає

українська мова і література

В яких класах викладає

5-9 класи

Курси підвищення кваліфікації

2020

Категорія за останньою атестацією

вища

Звання

Старший вчитель

Проблемне питання,над яким працює класний керівник:

Виховання в учнів почуття єдності з природою,відповідальності за стан її збереження

Полагнин Наталія Василівна

Класний керівник учнів 8 класу

Освіта

вища

Спеціальність за дипломом

біологія

Який ВНЗ закінчив

Тернопільський державний педагогічний інститут

Загальний пед. стаж

49 років

Скільки років працює класним керівником

31 рік

Який предмет викладає

Біологію, хімію,обр.м-во

В яких класах викладає

5-9 класи

Курси підвищення кваліфікації

2020,2021

Категорія за останньою атестацією

вища

Звання

Вчитель методист

Проблемне питання,над яким працює класний керівник:

Виховання активної громадянської життєвої позиції учнів, становлення їх внутрішнього світу

Теми , над якими працюють класні керівники

«Формування національної свідомості школярів через систему виховної роботи»

Атаманюк Романія Романівна

«Роль класного керівника у формуванні учнівського колективу»

Рибак Уршуля Михайлівна

«Фізкультура і здоровий спосіб життя»

Атаманюк Юрій Миколайович

«Формування екологічної культури особистості, залучення учнів до активної екологічної діяльності»

Полагнин Наталія Василівна

Методичне об’єднання класних керівників у 2021-2022 н. році ставить наступні завдання:

Постійно брати участь у роботі школи передового, перспективного і новаторського педагогічного досвіду.

Стежити за новинками в педагогічній літературі, вивчати і впроваджувати в своїй роботі досвід колег.

Приділяти більшу увагу проблемам молодих класних керівників, їх адаптації до шкільного життя.

Посилити індивідуальну роботу з дітьми, схильними до правопорушень.

Приділити особливу увагу організації роботи з обдарованими дітьми. Працювати над створенням оптимальних умов для розвитку обдарованих дітей, забезпечення їх самореалізації.

Спрямувати роботу класного керівника для формування спільної програми дій школи і сім'ї у становленні юної особистості.

Залучити батьків до активної участі в організації і проведенні позакласних заходів.

Виховувати інтерес до вивчення рідного краю, почуття патріотизму.

Працювати над вдосконаленням та розвитком системи учнівського самоврядування.

Формувати життєтворчу юну особистість шляхом впровадження основних принципів особистісно- орієнтованої освіти.

Проблемне

питання школи:

1.Створення умов для розвитку освіченої морально і фізично здорової, естетично розвиненої, трудолюбивої,життєтворчої особистості

громадина України;

- Підтримка та поліпшення здоров’я дітей;

- Створення умов для збереження і зміцнення здоров’я, дітей та учнівської молоді;

- Формування у підростаючого покоління позитивної мотивації до здорового способу життя,культури здоров’я;

- Здійснення профілактичної роботи негативних проявів у молодіжному середовищі;

- Формування і розвиток фізично,психологічно, соціально і морально здорової особистості.

2. Впровадження новітніх технологій у навчально-виховний процес.

Функції шкільного методичного об’єднання класних керівників

- організує колективне планування і колективний аналіз життєдіяльності класних колективів;

- допомагає класним керівникам-початківцям;

- діагностує рівень досягнень, запити, інтереси дітей, труднощі педагогів у роботі;

- узагальнює кращий досвід класних керівників;

- стимулює творчу активність;

- координує виховну діяльність класних колективів та організує їхню взаємодію в педагогічному процесі.

Девіз методичного об’єднання

класних керівників

Даруй себе людям!

Не помились!

Не пошкодь!

Будь надією для учнів!

Знай, чого прагнеш!

Завжди шукай в дитині багатство

її душі!

Будь терплячий в очікуванні дива

та готовий до зустрічі з ним у дитинстві!

Тематика засідань МО класних керівників

1.Організаційно-методичні аспекти роботи на новий 2018-2019навчальний рік.

Вересень

2. Виховання учнів в сучасній школі.

Жовтень

3.Формування в школярів високої громадянської активності та національно-патріотичної свідомості.

Лютий

4.Роль особистості класного керівника у формуванні творчого і працездатного колективу. Підведення підсумків роботи МО класних керівників за навчальний рік.

Травень

Засідання І

Тема: Організаційно-методичні аспекти роботи на

новий 2021-2022н.р.

1. Аналіз виховної роботи за 2019-2020 навчальний рік.Здобутки та недоліки.

Голова МО

2. Визначення основних напрямків методичної роботи на 2021-2022 н.рік

Голова МО

3. Обговорення плану роботи МО класних керівників

та планів виховної роботи класних керівників на 2021-2022н.рік.

Голова МО

4. Нормативно-правове забезпечення виховного

процесу.

Атаманюк Р.Р.

5. Організація роботи щодо подання звітів класними керівниками із соціального захисту дітей. Соціальний паспорт.

Кл. керівники

6. Про організацію та проведення інструктажів з ТБ.

Кл. керівники

7. Про організацію роботи з батьками протягом навчального року.

Голова МО

Завдання між засіданнями

1. Відкоригувати класні плани виховної роботи згідно планів МО класних керівників і загальношкільного плану виховної роботи.

2. Підготовка до огляду класних куточків

3. Контроль за станом відвідування учнів школи

Засідання ІІ

Тема: Виховання учнів в сучасній школі

1. Правовий аспект у вихованні учнів. Права і

закони для всіх однакові.

Атаманюк Р.Р.

2. Організація системи профілактики правопорушень серед дітей та підлітків шкільного віку на основі гуманізації сучасної школи.

Голова МО

3. Вчитель і проблема дисципліни, або як прийнято відповідати на неприйнятну поведінку учня.

4. Традиційні та інноваційні форми роботи з правового виховання . Кл. керівники

5. Успішна адаптація п’ятикласників.

Рибак У.М.

6. Ознайомлення з новинками фахової літератури

Зав. бібліотекою

Завдання між засіданнями

1. Провести відкритий виховний захід

«Я маю право, але й маю обов’язок»»

2. Провести виховні години на правову тематику: «Права і обов’язки, відповідальність неповнолітніх»,«Я і мої права» (Конвенція про права дитини).

3. Диспут: «Знаємо свої права та виконуємо свої обов’язки»

4. Урок-памяті, присвячений 79-річчю УПА : «Зродились ми щасливої години»

Засідання ІІІ

Тема: Формування в школярів високої громадянської активності та національно-патріотичної свідомості.

1. Форми та методи формування національної свідомості та самосвідомості. (доповідь)

Голова МО

2. Система роботи класних керівників по формуванню в учнів культури спілкування

Полагнин Н.В.

3. Організація спільної роботи педагогів,батьків,учнів

Кл. керівники

4. Огляд методичної літератури.

Бібліотекар

Завдання між засіданнями

1. Підготувати виховний захід, присвячений 207- річниці з дня народження Т.Г.Шевченка.

2. Провести виховні години ,бесіди про наслідки аварії на Чорнобильській АЕС .

Засідання ІУ

Тема: Роль особистості класного керівника у формуванні творчого і працездатного колективу. Підведення підсумків роботи МО класних керівників.

1. Роль класного керівника у формуванні учнівського колективу. (доповідь)

Голова МО

2. Аналіз виховної роботи за рік.

3. Напрями і форми роботи класного керівника на новий навчальний рік

Голова МО

4. Педагогічний міст «Творчість класного керівника: шляхи звільнення від стереотипів і шаблонів»

Заступник директора з навчально-виховної роботи Поляк Л.М.

5. Підведення підсумків роботи МО класних керівників

Класні керівники

Завдання

Зібрати пропозиції учителів, батьків, щодо планування виховної роботи на 2022-2023 навчальний рік
Кiлькiсть переглядiв: 475

Коментарi