Навчальний план
Микитинецької гімназії для учнів 1-4 класів

Складено на основі Типових навчальних планів з українською мовою навчання за Шияном Р.Б

Наказ МОН від 08.10.2019р. №1272 (1-2 класи), від 08.10.2019р. №1273 (3-4 класи)

Схвалено

педагогічною радою

Микитинецької гімназії

01 червня 2021 року

Затверджено

Директор Микитинецької гімназії

Косівської районної ради

Івано-Франківської області

_______________ Рибак П.І.

01 червня 2021 року

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

1 клас

2 клас

3 клас

4 клас

Мовно-літературна

Українська мова

5

5

5

5

Іноземна мова

2

3

3

3

Математична

Математика

3

3

4

4

Мовно-літературна

Українська мова в інтегрованому курсі

2

2

2

2

Математична

Я досліджую світ

5

5

5

5

Природнича

Технологічна

Соціальна і здоров’язбережувальна

Громадянська та історична

Інформатична

Інформатика в інтегрованому курсі ЯДС

-

1

-

-

Інформатика

-

-

1

1

Мистецька

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

Музичне мистецтво

1

1

1

1

Фізкультурна

Фізична культура

3

3

3

3

Всього

19

21

22

22

Разом з фізкультурою

22

24

25

25

Додаткові години варіативної складової

1

1

1

1

Курс за вибором

Українська мова

1

1

1

1

Індивідуальні консультації та групові заняття

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

20

22

23

23

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

23

25

26

26

Схвалено

педагогічною радою

Микитинецької гімназії

01 червня 2021 року

Затверджено

Директор Микитинецької гімназії

Косівської міської ради Косівського району

Івано-Франківської області

_______________ Рибак П.І.

01 червня 2021 року

Навчальний план
Микитинецької гімназії для учнів 5-9 класів

Складено на основі Типової освітньої програмиз навчанням українською мовою

Наказ МОН від 20.04.2018 № 405 (таблиця 1)

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

5

6

7

8

9

Інваріантна складова

Мови і літератури

Українська мова

3,5

3,5

2,5

2

2

Українська література

2

2

2

2

2

Англійська мова

3

3

3

3

3

Зарубіжна література

2

2

2

2

2

Суспільствознавство

Історія України

1

1

1

1,5

1,5

Всесвітня історія

-

1

1

1

1

Правознавство (практичний курс)

-

-

-

-

1

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

1

-

-

Образотворче мистецтво

1

1

1

-

-

Мистецтво

-

-

-

1

1

Математика

Математика

4

4

-

-

Алгебра

-

-

2

2

2

Геометрія

-

-

2

2

2

Природознавство

Природознавство

2

-

-

-

-

Біологія

-

2

2

2

2

Географія

-

2

2

2

1,5

Фізика

-

-

2

2

3

Хімія

-

-

1,5

2

2

Технології

Трудове навчання

2

2

1

1

1

Інформатика

1

1

1

2

2

Здоров’я і фізична культура.

Основи здоров’я

1

1

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

3

3

Разом (без фіз. культури)

23,5

26,5

28

28,5

30

Всього з фізкультурою

26,5

29,5

31

31,5

33

Додаткові години варіативної складової

3,5

3,5

2,5

3

3

Курс за вибором:

2

2,5

1

1

1

Християнська етика

1

1

1

1

1

Українознавство

1

1

-

-

-

Екологія

-

0,5

-

-

Факультативи:

1

-

-

1

-

Технологія виготовлення м’якої іграшки

1

-

-

-

-

Вчимося бути громадянами

-

-

-

1

-

Індивідуальні та групові заняття

0,5

1

1,5

1

2

Українська мова

-

-

-

-

0,5

Математика

-

-

-

-

0,5

Географія

-

0,5

0,5

-

-

Зарубіжна література

0,5

0,5

-

0,5

0,5

Біологія

-

-

-

-

0,5

Хімія

-

-

1

0,5

-

Гранично допустиме навчальне навантаження на одного учня

28

31

32

33

33

Всього фінансується (без урахування поділу класів на групи)

30

33

33,5

34,5

36

Кiлькiсть переглядiв: 235

Коментарi