• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Новини
  • Оголошення про конкурс на посаду директора Микитинецької гімназії

Оголошення про конкурс на посаду директора Микитинецької гімназії

2021-04-26

Конкурс на посаду директора Микитинецької гімназії

Оголошення

про конкурс на посаду директора Микитинецької гімназії

Косівської міської ради Косівського району Івано-Франківської області

Відповідно до Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Косівської міської ради Косівського району Івано-Франківської області, затвердженого рішенням Косівської міської ради від 28 січня 2021 року№ 228-4\2021, Косівська міська рада

оголошує конкурс на посаду директора Микитинецької гімназії Косівської міської ради Косівського району Івано-Франківської області (код ЄДРПОУ 20552658), яка знаходиться за адресою: село Микитинці, Косівський район, Івано-Франківська область, 78634.

Умови оплати праці. Посадовий оклад директора закладу відповідає 16 тарифному розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери. Передбачаються надбавка за вислугу років, надбавка за престижність праці, матеріальна допомога на оздоровлення, грошова винагорода за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків та інші підвищення, а також заохочувальні та компенсаційні виплати згідно чинного законодавства та умов колективного договору.

Кваліфікаційні вимоги. Керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста), стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Претенденти на посаду директора Микитинецької гімназії для участі у конкурсі подають до конкурсної комісії такі документи:

- заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до закону України «Про захист персональних даних»;

- автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

- копію паспорта громадянина України;

- копію документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

- документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

- копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання;

- довідку про відсутність судимості;

- довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

- мотиваційний лист, складений у довільній формі.

За бажанням, претенденти на посаду керівника закладу освіти можуть подати інші документи, які підтверджують професійні та/або моральні якості.

Документи подаються претендентом особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до служби управління персоналом відділу освіти Косівської міської ради за адресою: вулиця Шевченка, 40, місто Косів, відділ освіти Косівської міської ради, кабінет № 3.

При поданні копії документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, копії документа про вищу освіту з додатком, проводиться перевірка на відповідність оригіналам. Копія трудової книжки непрацюючими претендентами подається разом із оригіналом, копія трудової книжки працюючими претендентами має бути завірена керівником за місцем основної роботи.

Строк подання документів 30 календарних днів – з 27 квітня 2021 року по 26 травня 2021 року.

Конкурсний відбір переможця здійснюється за результатами:

- перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти у формі тестування;

- перевірки професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання;

- публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку Микитинецької гімназії, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

Перелік тестових питань, інформація про форму перевірки знання законодавства (письмове чи комп’ютерне тестування), перелік ситуаційних завдань та критерії оцінювання тестувань і завдань оприлюднюються на веб-сайті засновника до завершення строку подання документів.

Про дату і час проведення тестування та вирішення ситуаційного завдання кандидати повідомляються уповноваженою особою не пізніше, ніж за три робочих дні до його проведення.

Про дату і час проведення публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти допущені до неї кандидати повідомляються уповноваженою особою не пізніше, ніж за три робочих дні до проведення.

З питань надання інформації про конкурс та прийняття документів для участі у конкурсі звертатись до відділу освіти Косівської міської ради.

Уповноважена особа – Лаврук Володимир Володимирович, головний спеціаліст відділу освіти Косівської міської ради, робочий телефон (03478)24784, мобільний телефон 0673423017, адреса електронної пошти osvita.kosiv.mr@gmail.com

Додаток

до рішення І сесії VІІІ демократичного скликання

Косівської міської ради

Косівського району Івано-Франківської області

№ 228-4\2021 від 28 січня 2021 року

ПОЛОЖЕННЯ
про конкурс на посаду керівника
комунального закладу загальної середньої освіти
Косівської міської ради Косівського району Івано-Франківської області

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Це Положення визначає порядок проведення конкурсу на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Косівської міської ради Косівського району Івано-Франківської області.

2. Конкурс складається з таких етапів:

1) прийняття рішення про проведення конкурсу;

2) затвердження складу конкурсної комісії;

3) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

4) прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;

5) перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;

6) допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;

7) ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу;

8) проведення конкурсного відбору;

9) визначення переможця конкурсу;

10) оприлюднення результатів конкурсу.

3. Рішення про проведення конкурсу приймає засновник закладу загальної середньої освіти – Косівська міська рада:

- одночасно з прийняттям рішення про утворення нового закладу загальної середньої освіти;

- не менше ніж за два місяці до завершення строкового трудового договору (контракту), укладеного з керівником закладу загальної середньої освіти;

- не пізніше десяти робочих днів з дня дострокового припинення договору, укладеного з керівником відповідного закладу загальної середньої освіти, чи визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся.

4. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на веб сайті засновника та веб сайті закладу освіти (у разі його наявності) наступного робочого дня після прийняття рішення про проведення конкурсу та має містити:

- найменування і місцезнаходження закладу освіти;

- найменування посади та умови оплати праці;

- кваліфікаційні вимоги до керівника закладу освіти відповідно до Закону України “Про повну загальну середню освіту;

- вичерпний перелік, кінцевий строк і місце подання документів для участі в конкурсі;

- дату та місце початку конкурсного відбору, етапи його проведення та тривалість;

- прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, уповноваженої надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі в конкурсі.

5. Для проведення конкурсу міський голова формує та затверджує конкурсну комісію чисельністю від 6 до 15 осіб, до складу якої на паритетних засадах входять представники:

- засновника (посадові особи Косівської міської ради чи депутати Косівської міської ради (не більше однієї особи від однієї фракції чи групи);

- Косівської районної державної адміністрації чи управління Державної служби якості освіти в Івано-Франківській області (державні службовці);

- інститутів громадянського суспільства (громадського об’єднання керівників закладів загальної середньої освіти Косівського району, Косівської районної організації профспілки працівників освіти і науки України, піклувальної ради закладу освіти).

Для проведення кожного конкурсу створюється нова конкурсна комісія.

З метою формування та затвердження складу конкурсної комісії, міська рада надсилає сторонам, визначеним у зазначеному пункті Положення, лист-клопотання щодо делегування представників до складу конкурсної комісії. Для включення до складу конкурсної комісії подається супровідний лист у довільній формі із зазначенням представника (представників), які делегуються.

6. До складу конкурсної комісії не може бути включена особа, яка:

- визнана в установленому законом порядку недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена;

- має судимість або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;

- відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» є близькою особою учасника конкурсу або особою, яка може мати конфлікт інтересів.

У роботі конкурсної комісії з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники органів громадського самоврядування закладу освіти, на посаду керівника якого оголошено конкурс.

Члени конкурсної комісії зобов’язані:

- брати участь у роботі конкурсної комісії та голосувати з питань порядку денного;

- заявляти самовідвід у разі наявності чи настання підстав, що унеможливлюють їх участь у складі конкурсної комісії.

Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості. Не допускається будь-яке втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу.

7. Конкурсна комісія обирає зі свого складу голову і секретаря комісії.

Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на засіданні не менше двох третин її затвердженого складу.

Конкурсна комісія приймає рішення більшістю голосів від її затвердженого складу. Спосіб голосування визначається рішенням конкурсної комісії.

У разі проведення таємного голосування чи проведення таємного оцінювання презентації, утворюється лічильна комісія у кількості не менше трьох членів конкурсної комісії. Виготовлення бюлетенів для таємного голосування забезпечує лічильна комісія.

Таємне голосування може проводитися в спеціально облаштованій кабіні із застосуванням виборчої скриньки, або в будь-який інший спосіб за рішенням конкурсної комісії. Лічильна комісія оголошує результати голосування, які вносяться секретарем комісії до відомості.

При рівному розподілі голосів у разі проведення відкритого голосування, голос голови конкурсної комісії є вирішальним.

При рівному розподілі голосів у разі таємного голосування проводиться повторне відкрите голосування.

Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми членами конкурсної комісії та оприлюднюється на офіційному веб сайті засновника протягом наступного робочого дня з дня проведення засідання конкурсної комісії.

8. Для участі у конкурсі подаються такі документи:

- заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

- автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

- копія паспорта громадянина України;

- копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

- документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

- копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання;

- довідка про відсутність судимості;

- довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

- мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може подати інші документи, які підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Відповідальність за достовірність поданих документів несе заявник.

Визначені у цьому пункті документи подають особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії у визначений в оголошенні строк, що може становити від 20 до 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

9. Протягом п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі конкурсна комісія:

- перевіряє подані документи щодо відповідності установленим вимогам;

- приймає рішення про допущення та/або недопущення до участі у конкурсі;

- оприлюднює на офіційному веб сайті засновника перелік осіб, допущених до участі у конкурсному відборі (далі - кандидати).

До участі у конкурсі не можуть бути допущені особи, які:

- не можуть обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»;

- подали не всі документи, визначені Законом України «Про повну загальну середню освіту», для участі в конкурсі;

- подали документи після завершення строку їх подання.

10. Засновник зобов’язаний організувати та забезпечити ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками органів громадського самоврядування такого закладу не пізніше п’яти робочих днів до початку проведення конкурсного відбору.

11. Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

- перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти;

- перевірки професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання;

- публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

12. Засновник зобов’язаний забезпечити відеофіксацію та (за можливості) відеотрансляцію конкурсного відбору з подальшим оприлюдненням на своєму офіційному веб сайті відеозапису протягом одного робочого дня з дня його проведення.

13. У разі якщо кандидат не може взяти участь у одному з етапів конкурсного відбору з поважних причин, підтверджених відповідними документами, за рішенням конкурсної комісії може бути визначена інша дата проведення такого етапу конкурсного відбору.

14. Кандидат має право відмовитись від участі в конкурсному відборі, повідомивши письмово про це комісію.

15. Перевірка на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти проводиться у формі тестування (письмового або комп’ютерного).

16. Для проведення тестування та вирішення ситуаційного завдання, за рішенням комісії призначається адміністратор, який не входить до складу конкурсної комісії.

17.Тестування та вирішення ситуаційного завдання проводяться одночасно. Про дату та час проведення тестування та вирішення ситуаційного завдання кандидати повідомляються уповноваженою особою не пізніше, ніж за два робочих дні до його проведення.

18. Тестові питання та ситуаційні завдання розробляються і затверджуються відділом освіти Косівської міської ради та оприлюднюються на веб сайті засновника.

19. Критерії оцінювання тестових питань та ситуаційних завдань визначаються цим Положенням.

20. Вибір тестових питань та ситуаційного завдання здійснюється конкурсною комісією шляхом жеребкування із загального переліку тестових питань і переліку ситуаційних завдань. Порядок проведення жеребкування визначається конкурсною комісією. Результати жеребкування заносяться до протоколу засідання комісії.

При виборі тестових питань та ситуаційного завдання комісія може застосувати і інші, в тому числі комп’ютерні технології, наприклад, генератор випадкових чисел.

21. Тестування має включати 60 тестових питань із вибором одного варіанту вірної відповіді. Кожна вірна відповідь оцінюється в 0,5 бала. Невірна відповідь або її відсутність оцінюється в 0 балів.

22. Оцінювання ситуаційного завдання проводиться за 5-ти бальною шкалою.

Висока професійна компетентність, глибокі знання законодавчих і нормативно-правових актів та значні практичні уміння, виявлені при розв’язанні ситуаційного завдання – оцінюються в 5 балів.

Хороша професійна компетентність, достатні знання законодавчих і нормативно-правових актів та практичні уміння, виявлені при розв’язанні ситуаційного завдання – оцінюються в 4 бали.

Невисока професійна компетентність, недостатні знання законодавчих і нормативно-правових актів та слабкі практичні уміння, які зумовили неповне розв’язання ситуаційного завдання – оцінюються в 3 бали.

Слабка професійна компетентність, недостатні знання законодавчих і нормативно-правових актів та відсутність практичних умінь, які зумовили часткове розв’язання ситуаційного завдання з помилками – оцінюються в 2 бали.

Низька професійна компетентність, відсутність знання законодавчих і нормативно-правових актів та практичних умінь, які зумовили спробу розв’язання ситуаційного завдання з численними помилками – оцінюються в 1 бал.

Невірне розв’язання ситуаційного завдання або відсутність відповіді – оцінюються в 0 балів.

23. Загальний час для проведення тестування та вирішення ситуаційного завдання повинен становити не більше однієї години п’ятнадцяти хвилин.

24. Під час проведення тестування та розв’язання ситуаційних завдань кандидатам забороняється користуватися електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками, іншими матеріалами, а також спілкуватись один з одним.

У разі порушення зазначених вимог, кандидат відсторонюється від подальшого проходження конкурсу, про що складається відповідний акт, який підписується присутніми членами конкурсної комісії.

25. Тестові питання та ситуаційне завдання для всіх кандидатів, які претендують на одну посаду є однаковими.

26. Для шифрування робіт перед початком конкурсу адміністратором складається відомість за формою згідно з додатком 1, до якої вноситься присвоєний кожному кандидатові номер.

Адміністратор надає кожному кандидатові бланк із тестовими питаннями та бланк для вирішення ситуаційного завдання, на яких записує присвоєний згідно складеної відомості номер.

У випадку участі у конкурсі одного кандидата, шифрування не проводиться.

26. Не допускається зазначення на бланку з тестовими питаннями та бланку з вирішенням ситуаційного завдання інформації, яка може ідентифікувати кандидата, зокрема прізвища, імені, по батькові, підпису. У разі порушення зазначеної вимоги кандидат відсторонюється від подальшого проходження конкурсу, про що складається відповідний акт, що підписується присутніми членами конкурсної комісії та відображається у протоколі засідання комісії.

27. По завершенні роботи, або після закінчення відведеного часу, кандидати повертають адміністратору бланки з відповідями на тестові питання та бланки з вирішенням ситуаційного завдання. Адміністратор, після отримання бланків від усіх кандидатів, передає їх членам конкурсної комісії для оцінювання.

28. Загальне оцінювання відповідей на тестові питання визначається сумарною кількістю балів, набраних одним кандидатом, та проставляється на бланках тестування.

29. Оцінювання вирішення ситуаційних завдань здійснюється індивідуально кожним членом конкурсної комісії на засіданні конкурсної комісії шляхом проставлення балів від 0 до 5. Остаточною оцінкою у балах є середнє арифметичне значення індивідуальних балів, виставлених членами конкурсної комісії, помножене на чотири.

30. Після оцінювання членами конкурсної комісії тестових питань та ситуаційного завдання, секретар конкурсної комісії передає бланки з виконаними тестовими питаннями та вирішеним ситуаційним завданням із зазначеним середнім балом адміністратору, який заносить результати оцінювання до відомості за додатком 1, відповідно до присвоєних кандидатам номерів та доводить до відома членів комісії результати оцінювання.

31. Кандидати, які в сумі набрали 20 та менше балів до чергового етапу конкурсу не допускаються.

Кандидати, які не з’явилися для проведення тестування та вирішення ситуаційного завдання без поважних причин, вважаються такими, що не пройшли конкурс.

32. Результати тестування та вирішення ситуаційного завдання відображаються у протоколі засідання конкурсної комісії та доводяться до відома кандидатів секретарем конкурсної комісії у спосіб визначений комісією.

33. Про дату і час проведення публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти (далі - презентації) кандидати повідомляються уповноваженою особою не пізніше ніж за два робочих дні до його проведення.

34. Конкурсна комісія може встановити обмеження в часі для презентації, а також для надання запитань членами конкурсної комісії щодо проведеної презентації та надання на них відповідей кандидатами.

35. Презентація та відповіді на запитання членів комісії оцінюються за 5-бальною шкалою:

Глибоке, професійне бачення перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, повні і аргументовані відповіді на запитання членів комісії – оцінюються в 5 балів.

Достатнє бачення перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, доволі повні і аргументовані відповіді на запитання членів комісії – оцінюються в 4 бали.

Недостатнє бачення перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, неповні і слабо аргументовані відповіді на запитання членів комісії – оцінюються в 3 бали.

Слабке бачення перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, неповні і помилкові відповіді на запитання членів комісії – оцінюються в 2 бали.

Відсутність розуміння перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, неповні і помилкові відповіді на запитання членів комісії – оцінюються в 1 бал.

Відсутність перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, відсутність відповідей на запитання членів комісії – оцінюються в 0 балів.

36. Кандидати, які не з’явилися для проведення презентації без поважних причин, вважаються такими, що не пройшли конкурсний відбір.

37. Після завершення презентації, оцінювання кандидатів здійснюється кожним членом конкурсної комісії індивідуально, у спосіб (відкритий або таємний), визначений комісією. Результати оцінювання презентації вносяться секретарем комісії до відомості за формою згідно з додатком 2.

Остаточною оцінкою у балах за презентацію є середнє арифметичне значення індивідуальних балів, виставлених членами конкурсної комісії, помножене на чотири.

38. Результати оцінювання презентації відображаються у протоколі засідання конкурсної комісії та повідомляються кандидатам у порядку, визначеному конкурсною комісією.

39. Кандидати, які набрали 7 та менше балів за презентацію, вважаються такими, що не пройшли цей етап і до підсумкового визначення переможців конкурсу не допускаються.

40. Загальна кількість балів кандидата визначається шляхом додавання отриманих середніх балів у зведеній відомості за формою згідно з додатком 3 та відображається у протоколі засідання конкурсної комісії.

41. Кандидат може ознайомитися із своїми результатами оцінювання за письмовим зверненням до конкурсної комісії.

42. Кандидат, який набрав найбільшу загальну кількість балів визнається комісією переможцем конкурсу.

43. У разі коли два і більше кандидати мають однакову загальну кількість балів, переможець конкурсу визначається шляхом відкритого або таємного голосування на засіданні конкурсної комісії.

44. Конкурсна комісія визнає конкурс таким, що не відбувся, якщо:

- відсутні заяви про участь у конкурсі;

- до участі у конкурсі не допущено жодного кандидата;

- жоден із кандидатів не визначений переможцем конкурсу;

У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, проводиться повторний конкурс.

45. Не пізніше наступного робочого дня з дня завершення конкурсного відбору результати конкурсу оприлюднюються на офіційному веб сайті засновника.

46. Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.

47. Протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення рішення про переможця конкурсу начальник відділу освіти Косівської міської ради призначає переможця конкурсу на посаду та укладає з ним строковий трудовий договір.

Не може бути укладено трудовий договір з особою, яка не може обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту».

48. Подані кандидатами документи і матеріали конкурсної комісії зберігаються в службі управління персоналом відділу освіти Косівської міської ради.

49. Всі інші неурегульовані даним Положенням питання вирішуються колегіально на засіданні конкурсної комісії.

Секретар міської ради Світлана МЕДВЕДЧУК

Кiлькiсть переглядiв: 98

Коментарi