Наказ №14 від 30.04.2020року

2020-05-04

Н А К А З

30.04.2020 с. Микитинці № 14

На виконання листів МОН України від 31.03.2020 року №1/9-132 «Щодо організованого завершення 2019/2020 навчального року та зарахування до закладів загальної середньої освіти», від 16.04.2020 року №1/9-213 «Щодо проведення підсумкового оцінювання та організованого завершення 2019/2020 навчального року», відділу освіти Косівської районної адміністрації від 29.04.2020 року №110/01-27/02:

НАКАЗУЮ:

1. Завершити 2019/2020 навчальний рік 29.05.2020 року, згідно структури, визначеної закладом освіти на початку навчального року.

2. Дистанційне навчання здобувачів освіти гімназії за обраними формами (вдосконалення їх та обрання нових) здійснювати до 29.05.2020 року.

3. Провести засідання педагогічної ради з питань: звільнення здобувачів освіти 4-х, 9-х класів від проходження ДПА; переведення до наступних класів; відрахування з гімназії; нагородження здобувачів освіти Похвальними листами (до 05.06.2020 р.).

4. Видати підсумковий наказ про виконання освітніх програм та навчальних планів з урахуванням результатів дистанційного навчання (до 05.06.2020 р.).

5. Організувати на початку 2020/2021 навчального року в 2-9 класах проведення вхідного оцінювання здобувачів освіти з метою діагностування рівня навчальних досягнень їх за попередній рік та планування подальшої роботи із систематизації, узагальнення та закріплення навчального матеріалу, що вивчався здобувачами освіти дистанційно. Передбачити під час календарно-тематичного планування на 2020/2021 н.р. суттєве збільшення часу на узагальнення та закріплення навчального матеріалу за попередній рік (до 01.09.2020 р.).

6. Заборонити проведення Свята останнього дзвоника та випускного вечора.

7. Продовжити термін прийому заяв щодо зарахування здобувачів освіти 1класів гімназії до 15.08.2020 року. Організувати прийом документів та їх копій електронною поштою у сканованій формі без електронного цифрового підпису. Вхідні документи, надіслані в такий спосіб, реєструвати окремо від інших документів із зазначенням електронної адреси відправника та адресата (п.8 розділу ІV Інструкції з діловодства у ЗЗСО, затвердженої наказом МОН України від 25.06.2020 р. №676).

8. Оприлюднити на веб-сайті закладу освіти рішення щодо строку прийому документів до 1класу гімназії.

9. Довести до відома педагогічних працівників закладу попереднє тижневе навантаження на 2020/2021 навчальний рік (до 12.06.2020 р.).

10. Заступнику директора з навчально-виховної роботи гімназії Поляк Л.М.:

10.1. Скласти гнучкі графіки проведення дистанційних перевірочних робіт й усних опитувань (до 08.05.2020 р.) та підсумкових контрольних робіт за ІІ семестр (з 12 по 22.05.2020 р.).

10.2. Підготувати підсумковий наказ про виконання освітніх програм та навчальних планів з врахуванням результатів дистанційного навчання (до 03.06.2020 р.).

10.3. Організувати завершення оформлення шкільної документації, зокрема заповнення класних журналів, після прийняття Урядом рішення щодо послаблення карантинних обмежень. Скласти графік заповнення класних журналів.

10.4. Постійно вести контроль та надавати практичну і методичну допомогу вчителям гімназії з питань дистанційного навчання дітей під час карантину, проведення поточного та підсумкового (річного) оцінювання здобувачів освіти, використання вчителями гімназії всіх наявних ресурсів для успішного завершення 2019-2020 навчального року.

10.5. Організувати методичну роботу педагогічного складу гімназії, зокрема, вивчення нормативної бази освіти в Україні, ознайомлення з новинками педагогічної роботи, поширенням педагогічного досвіду кращих вчителів.

10.6. Організувати онлайн опитування педагогів щодо виконання ними, передбаченими посадовими обов'язками, завдань в умовах карантину. Вивчати досвід в роботи викладачів гімназії та кращі елементи досвіду поширювати серед всіх викладачів для негайного впровадження в своїй роботі.

11. Вчителям гімназії:

11.1. Довести до відома здобувачів освіти (за предметами) графік проведення всіх видів оцінювання, зазначивши форму та вид оцінювання з кожного навчального предмета, необхідні для нього ресурси, дату та тривалість проведення оцінювання (для синхронного режиму), дату та час розміщення завдань, кінцевий термін та спосіб їх подання (для асинхронного режиму).

11.2. Тематичні та семестрові підсумкові роботи, проведені в умовах дистанційного навчання під час карантину, записувати в класному журналі без зазначення дати їх проведення.

11.3. Розробити та подати на затвердження дирекції гімназії індивідуальний навчальний план щодо засвоєння пропущеного навчального матеріалу для здобувачів освіти, які з різних причин не були охоплені дистанційним навчанням у період карантину. Навчання за індивідуальним планом провести до 01.07.2020 р. за умови відкриття закладів освіти у червні та можливості перебування здобувачів освіти в закладі. У разі неможливості повернення здобувача освіти до закладу освіти в період до 01.07.2020 р., освоєння ним пропущеного матеріалу за індивідуальним навчальним планом забезпечити на початку 2020/2021 навчального року.

11.4. Провести річне оцінювання здобувачів освіти, враховуючи результати оцінювання дистанційного навчання за ІІ семестр (до 29.05.2020 р.). Звернути увагу на можливість виникнення спірних питань за наслідками виставлення семестрових оцінок (у триденний термін після виставлення семестрової оцінки батьки здобувачів освіти (особи, які їх замінюють), які виявили бажання підвищити результати семестрового оцінювання або з певних причин не були атестовані, можуть звернутися до керівника закладу із відповідною заявою).

11.5. Завершити оформлення шкільної документації, зокрема заповнення класних журналів, згідно графіку. після прийняття Урядом рішення щодо послаблення карантинних обмежень.

11.6. Записи в класних журналах робити у відповідності до календарно-тематичного планування навчальних предметів, згідно розкладу уроків з 12.03 по 29.05.2020 року.

11.7. Передбачити під час календарно-тематичного планування на 2020/2021 н.р. суттєве збільшення часу на узагальнення та закріплення навчального матеріалу за попередній рік (до 01.09.2020 р.).

11.8. Для організації дистанційного навчання, зокрема, проведення всіх видів оцінювання здобувачів освіти широко використовувати технічний потенціал гімназії.

12. Класним керівникам:

12.1. Інформувати здобувачів освіти відповідних класів та їх батьків про «нетрадиційне» закінчення навчального 2019-2020 навчального року, ходом проведення підсумків навчального року. Переведення у наступні класи. Ознайомити їх з пунктами наказу, що стосується їх.

12.2. Вивчати та доповідати дирекції гімназії про виявлені претензії та побажання з боку батьків та їх дітей, щодо організації навчально-виховного процесу та роботи вчителів підчас дистанційного навчання в умовах карантину.

12.3. Постійно нагадувати здобувачам освіти та їх батькам про виконання умов карантину.

12.4. Вести облік дітей, які захворіли (зі слів батьків). Щотижня (у вівторок) повідомляти дирекції школи про стан здоров'я дітей.

13. Педагогу- організатору Ганцяк Н.І.

13.1. Продовжувати ознайомлювати здобувачів освіти з новинами, які відбуваються в країні під час карантину.

13.2. Удосконалювати організацію відзначення пам'ятних дат, дозвілля здобувачів освіти в онлайн режимі.

13.3. Удосконалювати роботу самоврядування здобувачів освіти в умовах карантину.

13.4. Вивчати запити здобувачів освіти та їх батьків (або осіб, що їх замінюють) щодо навчання і проведення заходів, передбачених планом виховної роботи гімназії, та ініціювати пропозиції дирекції, викладачам гімназії, щодо вдосконалення навчально-виховного процесу в умовах карантину.

13.5. Надавати здобувачам знань та їх батькам (або особам, що їх замінюють) консультативну допомогу з питань визначених посадовими обов'язками педагога-організатора.

13.6. Розробити і довести до відома (онлайн, в письмовому вигляді) дирекції школи до 05.05.2020 року план роботи педагога- організатора на травень 2020 року.

13.7. Прозвітувати дирекції школи про проведену роботу під час карантину (станом на 04.05.2020 року та станом на 29.05.2020 року; в письмовому вигляді, переслати електронною поштою на адресу mukutunci@gmail.com , або через Viber в Word чи у вигляді чіткої фотографії в разі написаної вручну директору гімназії).

14. Вихователю ГПД та групи дошкільного віку Карп'як Л.В.:

14.1. Удосконалювати організацію роботи вихователя ГПД та групи дітей дошкільного віку з питання надання допомоги вихованцям у навчанні, проведення дозвілля здобувачів освіти, підготовки дітей до школи. в онлайн режимі підчас карантину.

14.2. Тісно співпрацювати з класними керівниками, педагогами, де навчаються вихованці ГПД, та педагогом-організатором гімназії в питаннях навчання та виховання здобувачів освіти та співпраці з батьківською громадськістю.

14.3. Займатися в онлайн режимі комплектацією групи дошкільного віку в 2020-2021 навчальному році.

14.4. До 05.05.2020 року повідомити батьків (або осіб, що їх замінюють) цьогорічних вихованців групи дошкільного віку (в телефонному режимі) з пунктами даного наказу, що стосуються прийому їх дітей у 1 клас гімназії.

15. Завідуючому господарством Головатому М.І.:

15.1. Організувати технічний персонал на проведення у гімназії профілактичних та дезінфекційних заходів щодо запобігання поширенню коронавірусу;

15.2. Забезпечити функціонування інженерних споруд, мереж, комунікацій гімназії.

15.3. Провести роботи по підготовці приміщень та території гімназії до успішного початку нового 2020-2021 навчального року.

16. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор гімназії Петро Рибак

Вкладення
Кiлькiсть переглядiв: 188

Коментарi